Search

Articles for category språk og kultur2/15/2022

Islandsk - et bærekraftig språk trues

Islandsk språk har klart seg i over 1100 år, men nå øker presset fra andre språk, særlig engelsk. De unge bruker og utsettes for mye engelsk i det daglige. En undersøkelse viser en grunn til bekymring, men foreløpig står islandsk sterkt.

6/4/2020

Vegabréf eller pass - innledning

Når det skjer grunnleggende endringer i folks liv over tid vil det endre kulturen. Det dreier seg om makt, om drivkrefter i utvikling. Mennesket var lenge underordnet naturen, som drev utviklingen av menneskets handlinger. Etter hvert fikk mennesket et overtak og klarte å temme naturkrefter. Å utøve makt betyr undertrykkelse, også undertrykkelse av språk og kultur. Ved spesielle (og historiske) forhold kan språk og kultur bli avgjørende våpen i folkets frigjøringskamp.